Ons verhaal

 

Een nieuwe economie, waarin we allemaal ondernemers zijn, particulieren, freelancers, professionals… Dat is de wereld in wording. Dat is de nieuwe omgeving waar anytime deel van uitmaakt.

anytime, de rekening die anders is dan bij uw bank. Om de samenleving te volgen in een nieuwe manier van werken, maakt anytime financiële instrumenten gemakkelijker en vereenvoudigt de rekening het dagelijks leven van miljoenen mensen die we ondernemers noemen. Actieve vrouwen en mannen, met veelzijdige en drukke levens, connected, met gevoel voor vernieuwing. Zij die vooral op hun eigen manier vooruit willen komen. Met het oog op hun dagelijks leven hebben we deze rekening zo ontworpen dat die past bij wat ze nodig hebben. Met anytime beschikken ondernemers over een degelijke rekening, die is gebaseerd op de veilige en betrouwbare infrastructuur van het bankwezen.


anytime is veel meer dan alleen een rekening met bankgegevens en Visakaarten. Het is een combinatie van een compleet assortiment aan financiële instrumenten voor iedereen, om internationale overschrijvingen te doen, geld te beheren en van klanten te innen, betalingsverzoeken te versturen, liquide middelen en krediet te krijgen, algemene kosten te betalen, de boekhouding te automatiseren… Alles in realtime, duidelijk en transparant. Het is direct en gaat sneller. En uiteraard ook internationaal. Met anytime kunt u wereldwijd betalen of geld opsturen. Dat is essentieel in een wereld waarin werk en projecten geen grenzen meer kennen.


anytime gaat een stap verder. Ondernemers willen vandaag de dag en in de toekomst hun eigen platform met specifieke en toepassingsgerichte bankierservices kunnen configureren. anytime stelt daarom zijn API vrijelijk ter beschikking, evenals een compleet, steeds groter en innovatief aanbod van Fintech-partners (openen van een rekening, aanmaken van een IBAN, uitgifte van kaarten, geld innen, valuta, PFM,…). Met anytime heeft u nu een nieuw soort bankrelatie, de uwe. Met u, door u en voor u ontworpen.


Of het nu is om een digitale rekening te openen voor de kinderen of om gemakkelijker te kunnen onderhandelen met een klant aan het andere eind van de wereld, ondernemers hebben nu de tijd om ongestoord de dingen te doen die belangrijk zijn. Geen uitgebreide discussies meer over geld, pensioen, de beurs en leningen… wat telt is dit moment. Het leven van de ondernemer zou niet zo ingewikkeld moeten zijn en moeten bestaan uit kleine of grotere op ontwikkeling gerichte projecten. anytime staat daarom aan de kant van degenen die vooruitgang boeken, door zich voor hen in te zetten en hun te voorzien van degelijke instrumenten. anytime is de nieuwe rekening voor de ondernemer, voor een probleemloos en eenvoudig leven.