Een rekening met een bankidentiteitskaart op uw naam

Het is gemakkelijk om te betalen en betaald te worden

Wat is een bankidentiteitskaart of een IBAN?


IBAN

IBAN is de afkorting van « International Bank Account Number ». Het IBAN-nummer verschijnt in de bankidentiteitskaart. Het formaat is afhankelijk van de land origine van de rekening. Het nummer begint met een landcode (FR voor Frankrijk, GB voor Engeland) gevolgd door een tweecijferig controlesleutel en een nationaal nummer.

BANKIDENTITEITSKAART

De bankidentiteitskaart bevat verschillende informatie zoals de naam van de instelling die de rekening geopend heeft, naam van de rekeninghouder, evenals verschillende codes en sleutels. Dit document dient als bewijs om te bevestigen dat de ontvanger de echte rekeninghouder is.


Kies de rekening die beantwoordt aan al uw verwachtingen


Rekening met een Franse bankidentiteitskaart beschikbaar in 8 minuten.

Om betaald te worden
 • Om uw inkomsten te domiciliëren, pensioenuitkering en kinderbijslag te ontvangen...
 • Om uw klanten te factureren in het kader van een beroepsactiviteit (micro-ondernemingen, kmo, handwerkslieden, zelfstandig ondernemer,...)
Om te betalen via overschrijving of automatische incasso
 • Om een factuur per overschrijving te betalen (verzekering, leverancier,...)
 • Om uw huur maandelijks per overschrijving te betalen
 • Om de facturen per domiciliëring te betalen (electriciteit, gaz, water, huur, telefonie, internet enz.)
Verplichtingen waaraan voldaan moet worden om te beschikken over deze bankidentiteitskaart
 • Identiteitskaart of een verblijfskaart
 • Bewijs van woonst minder dan 3 maanden oud (huurontvangstbewijs, elektriciteits-, gas-, telefoon- en waterfactuur)
 • Een overschrijving maken vanuit een Europese bankrekening op uw naam naar uw Anytime-rekening OF een kopij van het paspoort van de zaakvoerder, indien u niet beschikt over een bankrekening op naam van uw bedrijf

Rekening in EURO met een Engelse bankidentiteitskaart beschikbaar in 8 minuten.

Om betaald te worden
 • Om uw klanten te factureren in het kader van een beroepsactiviteit (micro-ondernemingen, kmo, handwerkslieden, zelfstandig ondernemer,...)
 • Om de facturen per domiciliëring te betalen (electriciteit, gaz, water, huur, telefonie, internet enz.)
Om te betalen via overschrijving
 • Om een factuur per overschrijving te betalen (verzekering, leverancier,...)
 • Om uw huur maandelijks per overschrijving te betalen
Verplichtingen waaraan voldaan moet worden om te beschikken over deze bankidentiteitskaart
 • Identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning
  Par défaut si vous n’avez pas de carte d’identité Européenne
 • Bewijs van woonst minder dan 3 maanden oud (huurontvangstbewijs, elektriciteits-, gas-, telefoon- en waterfactuur)
  Dit document kan later gevraagd worden maar is niet verplicht voor het gebruik van uw rekening

We stellen geen voorwaarden op het vlak van inkomsten of minimale storting.
Open voor iedereen, zowel voor particulieren als voor professionals.

Een Mastercard-kaart om te betalen en betaald te worden

 • Om geld op te vragen bij alle geldautomaten die Mastercard accepteren
 • Om overal ter wereld te betalen bij alle handelaars die Mastercard accepteren

Open nu uw Anytime-rekening

Open een rekening