Uw bedrijf oprichten

Anytime bezorgt u het bewijs van storting van het kapitaal vereist voor het oprichten van uw bedrijf en zorgt voor de opening van uw rekening

Wilt u graag op uzelf starten?
Anytime helpt u!

"Of u nu uw inkomsten wilt aanvullen door andere activiteiten uit te oefenen, zoals gemeubileerd verhuren, werk als privéchauffeur, verkopen op internet, freelancen, babysitten, tuinieren, klusjes doen… of dat u uw eigen onderneming op wilt zetten, Anytime helpt u om de structuur uit te bouwen en heeft voor u een uitgebreid assortiment financiële services."

Pakket zelfstandig ondernemer
 • Formulier opstellen
 • Registratie dossier Ondernemersloket
 • Aanvragen KBO-nummer
 • Hulp bij belastingaangifte

Regeling voor een omzetcijfer dat niet hoger mag zijn dan € 82 200

Meer informatie >
Pakket onderneming starten
 • Statuten opstellen
 • Redactie en invoeging juridische mededeling
 • Deponeren bij de griffie van de rechtbank van koophandel
 • Borgstelling van fondsen en inschrijvingscertificaat handelsregister
 • Openen van uw Anytime-rekening met nominatieve bankidentiteitskaart
Geld storten certificate

Anytime geeft u een geldinlegcertificaat, dat u bij de KBO moet overleggen bij registratie van uw onderneming

Open een rekening

Het bewijs van storting van het kapitaal dat ingediend moet worden bij de griffie voor de oprichting van uw bedrijf


Om het bewijs van storting van het kapitaal te verkrijgen, dient u onze uw geparafeerde en getekende statuten te bezorgen in PDF versie.


Anytime vergemakkelijkt het leven voor u!


Anytime zet u in contact met een van haar partners om u bij te staan met de volgende zaken:

 • Om een domicilieadres te bekomen voor de hoofdzetel van uw bedrijf
 • Uw statuten te schrijven
 • Uw dossier in te dienen bij de griffie nadat Anytime u het bewijs van storting van het kapitaal bezorgt

Heeft u enkel het bewijs van storting van het kapitaal nodig? Anytime bezorgt het u direct na de opening van uw Anytime-rekening.

Samenkomen is een begin, bij elkaar blijven is een vooruitgang, samen werken is een succes.

Henry Ford

Open nu uw Anytime-rekening

Open een rekening